مقایسه لیست

خرید 100 تا 150 متر
240تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۰ متری براعتی

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 هفته پیش

240تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 هفته پیش

خرید
متری 14 میلیون تومان

manager

2 هفته پیش

متری 14 میلیون تومان

2 هفته پیش

خرید
متری 4 میلیون تومان

زمین

manager

2 هفته پیش

متری 4 میلیون تومان

2 هفته پیش

خرید
2تومان

تخت: 2

ساختمان

manager

2 هفته پیش

2تومان

تخت: 2

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
1تومان

تخت: 3

ساختمان

manager

2 هفته پیش

1تومان

تخت: 3

ساختمان

2 هفته پیش

خرید
750تومان

ساختمان

manager

3 هفته پیش

750تومان

ساختمان

3 هفته پیش

خرید 200 تا 250 متر
متری 5 میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 هفته پیش

متری 5 میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 هفته پیش

خرید بالای 250 متر
600تومان
خرید بالای 250 متر

۲۵۰ متری بهداری

تخت: 2

ساختمان

manager

3 هفته پیش

600تومان

تخت: 2

ساختمان

3 هفته پیش

خرید 200 تا 250 متر
1تومان

ساختمان

manager

3 هفته پیش

1تومان

ساختمان

3 هفته پیش