مقایسه لیست

خرید 100 تا 150 متر
240تومان
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۳۰ متری براعتی

تخت: 2

اپارتمان

manager

2 هفته پیش

240تومان

تخت: 2

اپارتمان

2 هفته پیش

خرید 200 تا 250 متر
متری 5 میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

manager

3 هفته پیش

متری 5 میلیون تومان

تخت: 3

اپارتمان

3 هفته پیش

خرید بالای 250 متر
متری 3 میلیون
خرید بالای 250 متر

اپارتمان ۵۳۰ متری

تخت: 5

اپارتمان

manager

3 هفته پیش

متری 3 میلیون

تخت: 5

اپارتمان

3 هفته پیش

خرید 100 تا 150 متر
متری 1/800
خرید 100 تا 150 متر

اپارتمان ۱۱۷ متری

تخت: 2

اپارتمان

manager

4 هفته پیش

متری 1/800

تخت: 2

اپارتمان

4 هفته پیش

خرید بالای 250 متر
متری 3/300
خرید بالای 250 متر

۲۶۵ متری مولوی ۲

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 هفته پیش

متری 3/300

تخت: 3

اپارتمان

4 هفته پیش

خرید 150 تا 200 متر
متری 2/500
خرید 150 تا 200 متر

اپارتمان بهنق ۱

تخت: 3

اپارتمان

manager

4 هفته پیش

متری 2/500

تخت: 3

اپارتمان

4 هفته پیش

خرید
متری3,300میلیون تومان

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

متری3,300میلیون تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

خرید
900تومان

اپارتمان

manager

2 ماه پیش

900تومان

اپارتمان

2 ماه پیش

برای اجاره, رهن
300,000,000تومان
برای اجاره, رهن

ساختمان البرز

خانه کتاب ارومیه

اپارتمان

dms-admin

2 ماه پیش

300,000,000تومان

اپارتمان

2 ماه پیش