مقایسه لیست

دکتر سعادت

شرکت عامل در آژانس املاک

دکتر سعادت از عوامل اصلی و به نام مجموعه بزرگ آژانس املاک ما در استان آذربایجان غربی می باشد

مخاطب دکتر سعادت

ویژه
برای اجاره
967,000تومان9,800تومان/مترمربع
برای اجاره

آپارتمان جای طراحی

استان آذربایجان غربی، قوشچی، خیام، ایران

تخت: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه های تک خانواده

دکتر سعادت

2 سال پیش

967,000تومان9,800تومان/مترمربع

تخت: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه های تک خانواده

2 سال پیش

459,000تومان2,560تومان/متر مربع

خانه فروشی لوکس

ایران ارومیه خیابان محمد نژاد

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

دکتر سعادت

2 سال پیش

459,000تومان2,560تومان/متر مربع

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

2 سال پیش

برای اجاره
برای اجاره

خانه خانواده برای فروش

استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان امام، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

دکتر سعادت

2 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

2 سال پیش