مقایسه لیست

برای اجاره
برای اجاره

ویلا خلیج

استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان دانشکده، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

ویلا

مهندس زبردست

5 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

ویلا

5 سال پیش

برای اجاره
برای اجاره

نمایش اقیانوس لوکس

استان آذربایجان غربی، ارومیه، بزرگراه شهید باهنر، پل قویون، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

مهندس زبردست

5 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

5 سال پیش