مقایسه لیست

دکتر سعادت

شرکت عامل در آژانس املاک

دکتر سعادت از عوامل اصلی و به نام مجموعه بزرگ آژانس املاک ما در استان آذربایجان غربی می باشد

نمایش ملک من

سروش علیمی

کارشناس فنی در آژانس املاک

سروش علیمی از عوامل اصلی و به نام مجموعه بزرگ آژانس املاک ما در استان آذربایجان غربی می باشد.

نمایش ملک من

مهندس زبردست

نائب رئیس در آزانس املاک

مهندس زبردست از عوامل اصلی و به نام مجموعه بزرگ آژانس املاک ما در استان آذربایجان غربی می باشد

نمایش ملک من

فرهاد اصلانی

مدیر دفتر در یار تم

فرهاد اصلانی از عوامل اصلی و به نام مجموعه بزرگ آژانس املاک ما در استان آذربایجان غربی می باشد

نمایش ملک من